Savez Vojvodine

Reorganizacija takmičenja u vojvođanskim fudbalskim ligama

Savez VojvodineIzvršni odbor Fudbalskog saveza Vojvodine je na sednici održanoj 23. maja.

Usvojio predlog Takmičarske komisije FSV o promeni sistema takmičenja vojvođanskih fudbalskih liga

od takmičarske sezone 2019/2020. i uputio ga na javnu raspravu koja će trajati do 24. juna.

Predloženo je smanjenje broja klubova u vojvođanskim i područnim ligama na 14.

A među razlozima za reorganizaciju takmičenja navedeno je smanjenje mogućnosti za nameštanje ishoda

utakmica i smanjenje troškova takmičenja (manji broj kola).Predlog o promeni sistema takmičenja može se videti ovde.

Sugestije i primedbe na predlog promene sistema takmičenja mogu se dostaviti pisanim putem na adresu Fudbalskog saveza Vojvodine, Bulevar oslobođenja 92/5, Novi Sad, ili elektronski na zvaničnu mejl adresu FSV kancelarija@fsv.rs ili fsv@eunet.rs.

 

 

 

Posted in Fudbal and tagged , , .