ForumSM-1200x

Please or Registracija to create posts and topics.

Kako koristiti PayPal u Srbiji u 2018.godini – mogućnosti i mane

PayPal je tematika koja još uvek nije dovoljno poznata, pa je česta tema blogera, frilansera, medija, preduzetnika i svih ostalih koji prate i nestrpljivo čekaju novosti i promene. Najčešće teme i postavljena pitanja su - da li je omogućen u Srbiji, kako da se prebaci novac na Visa karticu, kako se plaća, kako se podiže novac, koja je provizija, da li postoji porez.

PayPal je američka kompanija čija je glavna delatnost izdavanje elektonskog novca i pružanje usluga koje su povezane sa plaćanjem. Osnovana je 1998. godine sa sedištem u Kaliforniji, a u Evropi je sedište u Luksemburgu.

Jedan je od najpoznatijih sistema za plaćanje i naplatu preko interneta, koji ima preko 203 miliona otvorenih naloga širom sveta, a dostupan je u 202 zemlje i podržava 25 različitih valuta. Korisnici PayPal-a nazivaju se rezidenti, a mogu biti i fizička i pravna lica.

U Srbiji je počeo sa radom aprila 2013. godine, ali je nakon dve godine omogućena i naplata, tj. da rezidenti mogu da primaju novac iz inostranstva, odnosno da u devizama naplaćuju svoju robu i usluge.

Ranije je rezidentima bilo omogućeno samo da u devizama plaćaju – kupuju robu i usluge iz inostranstva. Ali, međusobne transakcije putem PayPala među rezidentima u Srbiji još uvek nisu omogućene.

# PayPal u Srbiji - da li je legalan

U daljem tekstu objasnićemo kako PayPal u našoj zemlji može da se koristi legalno, a kada ne.

Naš Zakon tumači PayPal kao stranu instituciju elektronskog novca. Prema zvaničnom saopštenju Narodne banke Srbije, u Srbiji jeste dozvoljeno obavljanje platnog prometa sa inostranstvom preko stranih institucija elektronskog novca.

To u prevodu znači da u Srbiji fizička i pravna lica mogu da koriste PayPal za plaćanje, kupovinu i naplatu ka inostranstvu potpuno legalno, ali postoje neka ograničenja.

Domaća fizička i pravna lica međusobno ne smeju da obavljaju platni promet putem PayPal-a u Srbiji, jer on ne podržava dinar kao valutu.

Drugim rečima, primanje novca od kupaca iz inostranstva i plaćanje dobavljačima u inostranstvu je legalno, a primanje novca od kupaca iz Srbije i plaćanje dobavljačima u Srbiji pitem PayPal-a nije legalno.

PayPal će moći da koriste za obavljanje transakcija u platnom prometu tek onda kada se registruje u Srbiji, a od NBS dobije licencu i dozvolu za elektronsko izdavanje novca u zemlji.

# Otvaranje i korišćenje PayPal naloga

Da bi se koristio, neophodno je da se otvori PayPal korisnički nalog.

Prvi korak je otvaranje PayPal naloga, direktno sa njihovog sajta. Otvaranje za fizička lica je kroz lični nalog, a za pravna lica kroz poslovni nalog.

Podaci koji se unose su email adresa, podaci o fizičkom ili pravnom licu i valuta. Zatim, potrebno je da imate Visa karticu koja može da se koristi i za offline i za online plaćanja. Karticu i nalog je potrebno verifikovati, pri čemu vas PayPal u startu zadužuje sa 1,5 eura, koji se ubrzo refundiraju.

Kada isplaćujete sa PayPal naloga, novac se može povući i sa povezanog deviznog računa. Pre same isplate obavezno podesite da se kurs konvertuje u eure.

Primljen novac ne mora odmah da se podigne sa naloga. Ako želite da ga podignete, potrebno je da se povuče (withdraw) sa PayPal naloga i prebaci na povezanu i verifikovanu Visa karticu. U roku od najviše sedam dana novac će biti prebačen na Visa karticu.

Pravna lica - pravdanje isplata se takođe odvija jednostavno, samo ako radite ispravno i poštujete Zakon. Iznos koji ste uplatili na devizni račun pravdate izveštajem o uplati sa PayPal naloga.

Provizija za usluge PayPal naloga nije mala i iznosi oko 3,5% od transakcije. Pored toga, za svako povlačenje novca i prebacivanje na Visa karicu skida se fiksni trošak od 4$.

# Koliko je PayPal siguran

Prilikom otvaranja naloga nije potrebno ostavljati dodatne podatke o jednom ili više računa u banci, niti o kreditnim karticama. Zbog toga je on jedan od najsigurnijih načina za obavljanje transakcija online.

Sistem zaštite PayPala je usavršavan i postavljen na visok nivo, tako da se politikom zaštite kupaca i prodavaca, kupcima omogućava podnošenje zalbe u kratkom roku, a prodavcima da se zaštite od neosnovanih žalbi.

# Porezi

Iako je PayPal posrednik u prilivu novca i za pravna i za fizička lica, oporezivanje se razlikuje.

Pravna lica PDV i porez na dobit ne plaćaju onda kada se izvrši transakcija. Nastale promene utiču jedino na zbir vašeg mesečnog i konačnog poslovanja, pa poreze plaćate u zavisnosti od tog stanja.

Ukoliko su fizička lica angažovana kod poslodavca iz inostranstva, zakonska je obaveza da se napravi neki model ugovora o radu, zatim da se obračunaju porezi i doprinosi, da se preda poreska prijava i uplati državi. Ukupan porez koji treba da se plati je preko 50% od ostvarenog prihoda.

# Prednosti i mane

Glavne prednosti i mane ovog servisa mogu se svrstati u nekoliko teza.

Prednosti su:

najpoznatiji servis,
pouzdana i sigurna isplata,
jednostavan za aktivaciju i korišćenje,
omogućene su sve transakcije sa inostranstvom u devizama.

Mane su:

domaći platni promet se odvija u dinarima, a kroz PayPal se plaća u devizama,
iako je omogućeno da novac izlazi iz zemlje, nije moguće da se stranim devizama trguje unutar granica,
velike provizije,
isplata na Visa karticu se čeka nekoliko dana.