ForumSM-1200x

Morate se prijaviti da bi pisali poruke i teme.

Android ili iOS

Kakve mobitele uzimate ili biste uzeli? Sa Android softverom (Samsung, HTC, Sony Ericsson...) ili iOS (iPhone), navedite sve prednosti i nedostatke onoga koji odaberete i vaša mišljenja.