Adresar

ALEKSANDAR DACIĆ
STOJANA LJUBIĆA 101A
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4659

ANKA KITANOVIĆ
VLADIMIRA BUKILIĆA 5
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4791

ANTUN KOVAČIĆ
BRATSTVA JEDINSTVA 12
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4158

ALEKSANDAR LAKETIĆ
BALKANSKA 5
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4574

ANKA MILČIĆ
VOJVOĐANSKA 48
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4512

ALEKSA MITROVIĆ
VLADIMIRA BUKILIĆA 59
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4890

ALEKSANDER RADOVANOVIĆ
BRATSTVA JEDINSTVA 23
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4886

ALEKSANDAR RANĐELOVIĆ
JORGOVANSKA 9
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-5016

ALEKSANDAR RISTIĆ
STOJANA LJUBIĆA 30
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-5051

ANKA ŠAKIĆ
STOJANA LJUBIĆA 58
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4877

ALEKSANDAR SAVIĆ
MILOŠA DIMANIĆA 31
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4823

BRANISLAV STANIJIĆ
MILOŠA DIMANIĆA
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4927
M: 063/7148797

STOJAN STANIJIĆ
MILOŠA DIMANIĆA 26
25244 Srpski Miletić

H: 025/576-4927

ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ
25244 Srpski Miletić
LESKOVAČKA 24

H: 025/576-5096

.