Naselje Srpski Miletić se veže za seobu Srba.Tako da je 1960 god manja grupa izbeglica ostala na levoj strani Mostonge,sada tačnije rečeno kanal d.t.d.nakon toga su nastale zemunice i kolibe ciji su stanovnici postali stočari,zemljoradnici i graničari.Tako da su taj deo zvali mostonga gde je posle toga izgrađen most preko kanala gde,se spajala leva i desna obala sela.Tako da i danas,ljudi koji žive preko mosta ostao im je nadimak Zemunci.A naziv Srpski Miletić je dobio po čoveku koji se zvao Mileta.

On je bio u tom selu imućan čovek i ugledan,tako da je on postao upravitelj sela,koji su vlasti počeli naziveti Miletino selo,a potom i miletc….sve kasnije i više ljudi što se doseljavalo u selu onda su ispred Miletić dodali RAC MILETIĆ,A ZATIM SRPSKI MILETIĆ…..kolonizacijom 1946 god dolaze ljudi iz Leskovca i okolina Leskovca i naseljuju se u selu….to je postalo jedno pravo i bogato selo….gde su ljudi gradilii radili…… napravljena je kudeljarea,zadruga,ribnjak,ciglana,ambulanta škola,mlin sve što je bilo potrebno jednom selu.A to sve zahvaljujući ljudima koji su sav svoj trud ulagali da bi stvorili da mogu da rade i pristojno da žive…

VELIKI POZDRAV ZA NAJLEPŠE SELO SRPSKI MILETIĆ

0

Naše Selo Srpski Miletić Dobrodošli

Naselje Srpski Miletić se veže za seobu Srba.Tako da je 1960 god manja grupa izbeglica ostala na levoj strani Mostonge,sada tačnije rečeno kanal d.t.d.nakon toga su nastale zemunice i kolibe ciji su stanovnici postali stočari,zemljoradnici i graničari.Tako da su taj deo zvali mostonga gde je posle toga izgrađen most preko kanala gde,se spajala leva i desna obala sela.Tako da i danas,ljudi koji žive preko mosta ostao im je nadimak Zemunci.A naziv Srpski Miletić je dobio po čoveku koji se zvao Mileta.

On je bio u tom selu imućan čovek i ugledan,tako da je on postao upravitelj sela,koji su vlasti počeli naziveti Miletino selo,a potom i miletc….sve kasnije i više ljudi što se doseljavalo u selu onda su ispred Miletić dodali RAC MILETIĆ,A ZATIM SRPSKI MILETIĆ…..kolonizacijom 1946 god dolaze ljudi iz Leskovca i okolina Leskovca i naseljuju se u selu….to je postalo jedno pravo i bogato selo….gde su ljudi gradilii radili…… napravljena je kudeljarea,zadruga,ribnjak,ciglana,ambulanta škola,mlin sve što je bilo potrebno jednom selu.A to sve zahvaljujući ljudima koji su sav svoj trud ulagali da bi stvorili da mogu da rade i pristojno da žive…

VELIKI POZDRAV ZA NAJLEPŠE SELO SRPSKI MILETIĆ